Hotline: 0983.643.111 0933.643.111

Công bố thực phẩm

Công bố thực phẩmChất lượng sản phẩm thực phẩm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng, vì vậy tất cả các sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước, các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu đều phải tiến hành công bố sản phẩm. Công bố thực phẩm hay gọi đầy đủ là công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm
Công bố hợp quy chất được sử dụng bổ sung Magnesi vào thực phẩm
Các chất bổ sung Magnesi vào thực phẩm là các chất được chủ động cho vào thực phẩm với mục đích bổ sung magnesi. Các chất được sử dụng để bổ sung Magnesi vào thực phẩm phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 3-5/2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung Magnesi vào thực phẩm. Các chất được sử dụng để bổ sung Magnesi vào thực phẩm đã có QCVN như: Magnesi hydroxyd carbonat, Magnesi clorid, Magnesi gluconat
Công bố hợp quy chất được sử dụng bổ sung Calci vào thực phẩm
Các chất bổ sung calci vào thực phẩm: là các chất được chủ động cho vào thực phẩm với mục đích bổ sung calci.Một số chất bổ sung canxi vào thực phẩm đã có QCVN như: Calci carbonat, Calci gluconat, Calci dihydro phosphat, Calci dihydro diphosphat Tất cả các chất được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 3-4/2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung calci vào thực phẩm.
Công bố hợp quy chất được sử dụng bổ sung sắt vào thực phẩm
Các chất bổ sung sắt vào thực phẩm: là các chất được chủ động cho vào thực phẩm với mục đích bổ sung sắt. Các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 3-3/2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung sắt vào thực phẩm.
Công bố hợp quy chất được sử dụng bổ sung Acid Folic vào thực phẩm
Acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 3-2/2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung acid folic vào thực phẩm. Acid folic được bổ sung vào thực phẩm giúp chống thiếu máu.
Công bố hợp quy chất được sử dụng bổ sung kẽm vào thực phẩm
Các chất bổ sung kẽm vào thực phẩm: là các chất được chủ động cho vào thực phẩm với mục đích bổ sung kẽm. Một số chất bổ sung kẽm vào thực phẩm đã có QCVN như kẽm sulfat, kẽm oxyd. Các chất được sử dụng với mục đích bổ sung kẽm vào thực phẩm phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 3-1/2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung kẽm vào thực phẩm.
Đăng ký công bố hợp quy nước giải khát, nước ngọt nhập khẩu
Đăng ký công bố chứng nhận hợp quy sản phẩm đồ uống không cồn như nước ngọt, nước giải khát, thạch trái cây, sinh tố…là việc làm bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh đồ uống trước khi nhập khẩu và đưa sản phẩm ra thị trường theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 6-2:2010/BYT do Bộ Y Tế ban hành.
Thủ tục công bố hợp quy Rượu, bia nhập khẩu
Không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ được quy trình thủ tục để công bố mặt hàng rượu, bia nhập khẩu. Thực hiện công bố chứng nhận hợp quy sản phẩm rượu, bia là việc làm bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh đồ uống trước khi nhập khẩu và đưa sản phẩm ra thị trường theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 6-3:2010/BYT do Bộ Y Tế ban hành.
Công bố hợp quy nước ngọt, nước giải khát, đồ uống không cồn
Thực hiện công bố chứng nhận hợp quy sản phẩm thực phẩm đồ uống không cồn như nước ngọt, nước giải khát, thạch trái cây, sinh tố…là việc làm bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh đồ uống trước khi đưa sản phẩm ra thị trường theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 6-2:2010/BYT do Bộ Y Tế ban hành.
Công bố chứng nhận hợp quy sản phẩm rượu, bia sản xuất trong nước
Thực hiện công bố chứng nhận hợp quy sản phẩm rượu, bia là việc làm bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh đồ uống trước khi đưa sản phẩm ra thị trường theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 6-3:2010/BYT do Bộ Y Tế ban hành.
Công bố hợp quy nước đóng chai, đóng bình
Thực hiện công bố chứng nhận hợp quy nước uống đóng chai là việc làm bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh đồ uống trước khi đưa sản phẩm ra thị trường theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 6-1:2010/BYT do Bộ Y Tế ban hành.
Đầu  Trước   1  2  3  4