Hotline: 0983.643.111 0933.643.111

Công bố phụ gia thực phẩm

Công bố phụ gia thực phẩmCác phụ gia thực phẩm là các chất được bổ sung thêm vào thực phẩm để bảo quản hay cải thiện hương vị và bề ngoài của chúng. Đây là những chất nhà sản xuất cố tình trộn thêm vào thức ăn hoặc thức uống để cho chúng khỏi bị hư thối, để kéo dài thời gian bảo quản được lâu hơn, nhưng vẫn không làm thay đổi chất lượng và hương vị của sản phẩm
 
Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm - Chất độn
Chất độn: là phụ gia thực phẩm được bổ sung vào thành phần chính của thực phẩm với giá trị năng lượng không đáng kể. Một số loại chất độn đã có QCVN như: celulose vi tinh thể, sáp canaubar, natri alginat. Công ty Tâm Đức tư vấn miễn phí các thủ tục công bố hợp quy phụ gia thực phẩm chất độn tại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và trên cả nước.
Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm - Chất xử lý bột
Chất xử lý bột là phụ gia thực phẩm được bổ sung vào bột nhằm cải thiện chất lượng nướng hoặc màu cho thực phẩm. Các chất xử lý bột phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 4-15: 2010/BYT. Công ty Tâm Đức tư vấn miễn phí các thủ tục công bố hợp quy phụ gia thực phẩm chất xử lý bột tại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và trên cả nước.
Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm - Chất tạo phức kim loại
Chất tạo phức kim loại là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích kiểm soát lượng cation khả dụng trong thực phẩm. Một số loại chất tạo phức kim loại đã có QCVN như: isopropyl citrat, calci dinatri ethylendiamintetraacetat, dinatri ethylendiamintetraacetat, tetranatri diphosphat, tetrakali diphosphat, pentanatri triphosphat, pentakali triphosphat, natri polyphosphat, kali polyphosphat, natri calci polyphosphat, natri gluconat, kali gluconat.
Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm - Chất ổn định
Chất ổn định là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích duy trì sự phân tán của hai hay nhiều thành phần nhằm tạo nên sự đồng nhất cho sản phẩm. Một số loại chất tạo phức kim loại đã có QCVN như: Polyvinylpyrolidon, calci lactat, kali dihydrocitrat, dinatri orthophosphat, dikali orthophosphat, tricalci orthophosphat, amoni polyphosphat, natri hydrogcarbonat, kali carbonat, amoni hydrocarbonat, kali clorid, monokali orthophosphat.
Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm - Chất chống tạo bọt
Các chất chống tạo bọt: là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích ngăn ngừa và giảm thiểu sự tạo bọt cho các sản phẩm thực phẩm. Các chất chống tạo bọt phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 4-7: 2010/BYT. Công ty Tâm Đức tư vấn miễn phí các thủ tục công bố hợp quy phụ gia thực phẩm chất chống tạo bọt tại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và trên cả nước.
Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm - Chất bảo quản
Chất bảo quản: là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm bằng cách ngăn chặn sự hư hỏng do ô nhiễm vi sinh vật. Các chất bảo quản phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 4-12: 2010/BYT. QSCenter tư vấn miễn phí các thủ tục công bố hợp quy phụ gia thực phẩm chấtbảo quản tại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và trên cả nước.
Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm - Chất điều chỉnh độ acid
Chất điều chỉnh độ acid: là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích thay đổi hoặc kiểm soát tính acid hoặc tính kiềm của thực phẩm. Các chất điều chỉnh độ acid phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 4-11: 2010/BYT. Công ty Tâm Đức tư vấn miễn phí các thủ tục công bố hợp quy phụ gia thực phẩm chất điều chỉnh độ acid tại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và trên cả nước.
Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm - Phẩm màu
Phẩm màu: là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích tăng cường hoặc khôi phục màu cho sản phẩm thực phẩm. Các phẩm màu phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 4-10: 2010/BYT. Công ty Tâm Đức tư vấn miễn phí các thủ tục công bố hợp quy phụ gia thực phẩm phẩm màu tại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và trên cả nước.
Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm - Chất giữ màu
Các chất giữ màu phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 4-5 : 2010/BYT. Công ty Tâm Đức tư vấn miễn phí các thủ tục công bố hợp quy phụ gia thực phẩm chất giữ màu tại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và trên cả nước.
Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm - Chất làm rắn chắc
Các chất làm rắn chắc phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 4-9: 2010/BYT. Công ty Tâm Đức tư vấn miễn phí các thủ tục công bố hợp quy phụ gia thực phẩm chất làm rắn chắc tại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và trên cả nước.
Đầu  Trước   1  2  3   Tiếp  Cuối