Hotline: 0983.643.111|0933.643.111

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm - Phẩm màu

22/09/2015
Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm - Phẩm màu
Phẩm màu: là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích tăng cường hoặc khôi phục màu cho sản phẩm thực phẩm. Các phẩm màu phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 4-10: 2010/BYT.
 Phẩm màu: là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích tăng cường hoặc khôi phục màu cho sản phẩm thực phẩm. Các phẩm màu phải được công bố phù hợp với các quy định tại QCVN 4-10: 2010/BYT.


Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật.


Tổ chức, cá nhân phải công bố hợp quy phù hợp
với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố.


Tổ chức, cá nhân chỉ được
nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các phẩm màu sau khi hoàn tất đăng ký bản công bố hợp quy và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn, ghi nhãn phù hợp với các quy định của pháp luật.


Hồ sơ công bố phẩm màu sản xuất trong nước gồm:

Bản công bố hợp quy sản phẩm (đối với các sản phẩm đã có QCVN). Hoặc bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với các sản phẩm chưa có QCVN).

2.    
Bản thông tin chi tiết sản phẩm.

3.   
Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu theo quy định BYT còn thời hạn trong vòng 6 tháng, bản gốc hoặc sao y công chứng)

4.    
Quy trình sản xuất, thuyết minh quy trình.

5.    
Dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm & Hình ảnh nhãn sản phẩm sẽ lưu hành ra thị trường.

6.    
Kế hoạch giám sát định kỳ

7.    
Kế hoạch kiểm soát chất lượng

8.    
Báo cáo đánh giá hợp quy (Đối với sản phẩm đã có QCVN)

9.    
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

10. 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

11. 
Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương nếu có (Bản sao công chứng)

Hồ sơ công bố phẩm màu nhập khẩu gồm:

1.     Bản công bố hợp quy sản phẩm (đối với các sản phẩm đã có QCVN). Hoặc bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với các sản phẩm chưa có QCVN).

2.    
Bản thông tin chi tiết sản phẩm.

3.    
CA (Certificate of Analysis) – Kết quả kiểm nghiệm có đủ các chỉ tiêu theo quy định BYT, còn thời hạn trong vòng 12 tháng (Bản gốc hoặc sao y hợp pháp hóa lãnh sự)

4.    
Free Sale (Giấy chứng nhận lưu hành tự do) hoặc giấy chứng nhận tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước xuất xứ cấp, trong đó có thể hiện nội dung “ sản phẩm an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và phù hợp với pháp luật về thực phẩm” – bản gốc hoặc sao y hợp pháp hóa lãnh sự).

5.    
Quy trình sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, thuyết minh quy trình.

6.    
Dự thảo nội dung ghi nhãn phụ sản phẩm & Hình ảnh nhãn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ.

7.    
Kế hoạch giám sát định kỳ

8.    
Báo cáo đánh giá hợp quy (Đối với sản phẩm đã có QCVN)

9.    
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hợp pháp)

10. 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

11. 
Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương nếu có (Bản sao công chứng).

 

QSCenter hỗ trợ đến tư vấn tận nơi, giao nhận hồ sơ giấy tờ, giấy phép miễn phí nếu Quý khách hàng không thể sắp xếp thời gian đến trụ sở công ty.

 Hãy liên hệ với  QSCenter để được tư vấn MIỄN PHÍ và được cung cấp các dịch vụ TỐT NHẤT!

 

QSCenter
http://congbohopquysanpham.net/cong-bo-chat-luong-san-pham/cong-bo-phu-gia-thuc-pham.php