Hotline: 0983.643.111 0933.643.111

Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmĐiều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm mục đích đảm bảo thực phẩm an toàn đối với sức khỏe, tính mạng con người.
 
Điều kiện ATTP đối với cơ sở KINH DOANH thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang ngày càng trở thành một trong những điểm nóng đáng quan tâm của xã hội và tác động lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vậy các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cần đáp ứng những điều kiện về an toàn thực phẩm như thế nào?
Điều kiện ATTP đối với cơ sở SẢN XUẤT thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
Bạn đang tìm hiểu về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. Thông tư 16 /2012/TT – BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
Phương pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
Thực phẩm sạch và an toàn là nhu cầu thiết yếu của mọi người, mọi nhà, mọi lúc, mọi nơi, vì thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của mỗi người, tác động đến sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến tuổi thọ, đến chất lượng cuộc sống và về lâu dài còn ảnh hưởng đến sự phát triển nòi giống, dân tộc. Tìm ra các biện pháp nhằm đảm bảo thực phẩm an toàn là yêu cầu cấp bách trước thực trạng hiện nay.
Điều kiện chung đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm mục đích đảm bảo thực phẩm an toàn đối với sức khỏe, tính mạng con người.
Đầu  Trước   1  2