Hotline: 0983.643.111 0933.643.111

Quy chuẩn

 
QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống không cồn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống không cồn do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với đồ uống biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 35/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai
QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với đồ uống biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
QCVN 5-5:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa lên men
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa lên men do ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT - BYT ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y Tế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2011.
QCVN 5-4:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa do ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 33/2010/TT - BYT ngày 02 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y Tế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
QCVN 5-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat do ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 32/2010/TT - BYT ngày 02 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y Tế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
QCVN 5-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa dạng bột
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa dạng bột do ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 31/2010/TT - BYT ngày 02 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y Tế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
QCVN 5-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa dạng lỏng
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa dạng lỏng do ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 30/2010/TT - BYT ngày 02 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y Tế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
QCVN 3-6:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung Iod vào thực phẩm
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung Iod vào thực phẩm do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 03 /2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2011.
QCVN 3-5:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung Magnesi vào thực phẩm
QCVN 3-5:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung Magnesi vào thực phẩm, do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 03/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế., có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2011.
QCVN 4-23:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm - Nhóm chất tạo bọt
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm - Nhóm chất tạo bọt. QCVN 4-23:2011/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 01/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2011.
Đầu  Trước   1  2  3  4  5  6  7   Tiếp  Cuối