Hotline: 0983.643.111 0933.643.111

Thông tư

 
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT - Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT - Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm, được ban hành ngày 15 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
Thông tư 8/2015/TT-BYT - Sửa đổi bổ sung một số quy định của TT 27/2012/TT-BYT -Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
Thông tư 8/2015/TT-BYT- Sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm ban hành ngày 11 tháng 05 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
Thông tư 54/2014/TT-BCT - Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến
Thông tư 54/2014/TT-BCT - Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 03 tháng 02 năm 2015.
Thông tư 47/2014/TT-BYT - Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Thông tư 47/2014/TT-BYT - Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2015.
Thông tư 43/2014/TT-BYT - Quy định về quản lý thực phẩm chức năng
Thông tư 43/2014/TT-BYT: Quy định về quản lý thực phẩm chức năng ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2015.
Thông tư liên tịch 34/2014 Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn
Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT: Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2014.
Thông tư liên tịch 13 /2014 - Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP
Thông tư liên tịch 13 /2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT: Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ban hành ngày 09 tháng 04 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 5 năm 2014.
Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm
Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2013.
Thông tư số 08/2013/TT- BYT Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Thông tư số 08/2013/TT- BYT Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế ban hành ngày 13 tháng 03 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 04 năm 2013.
Thông tư 26/2012/TT-BYT Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng...
Thông tư 26/2012/TT-BYT Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng... ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2013
Đầu  Trước   1  2  3   Tiếp  Cuối