Hotline: 0983.643.111 0933.643.111

Thông tư

 
Thông tư 27/2012/TT-BYT - Hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm
Thông tư 27/2012/TT-BYT - Hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm được ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2012, có hiệu lực ngày 01 tháng 02 năm 2013.
Thông tư 15/2012/TT-BYT - Quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Thông tư quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2012.
Đầu  Trước   1  2  3