Hotline: 0983.643.111 0933.643.111

Quy chuẩn

 
QCVN 3-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3-2:2010/BYT- về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm được ban hành ngày 25 tháng 05 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm.
QCVN 3-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3-1:2010/BYT - về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm được ban hành ngày 2 tháng 05 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung kẽm vào thực phẩm.
Đầu  Trước   1  2  3  4  5  6