Hotline: 0933.643.111 0975.884.655

Chứng nhận Quản lý An toàn thực phẩm

Tâm Đức là đơn vị chuyên tư vấn thủ tục Chứng nhận Quản lý An toàn thực phẩm, HACCP, GMP
 
T ư vấn Chứng nhận HACCP thay thế Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm?
Có rất nhiều doanh nghiệp phân vân có nên xin chứng nhận HACCP thay thế cho giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm(ATTP) và những lợi ích của chứng nhận HACCP so với chứng nhận ATTP là gì?