Hotline: 0933.643.111 0975.884.655

Tự công bố phụ gia thực phẩm

Phân loại phụ gia thực phẩm. Thủ tục đăng ký tự công bố chất lượng phụ gia thực phẩm
Thành phần hồ sơ tự công bố phụ gia thực phẩm
Căn cứ pháp lý để xây dựng hồ sơ tự công bố phụ gia thực phẩm là gì? Hồ sơ tự công bố phụ gia thực phẩm bao gồm những gì? Thời gian công bố mất bao lâu?
Tự công bố phụ gia thực phẩm nhập khẩu mới nhất năm 2023
Những phụ gia nhập khẩu nào được tự công bố sản phẩm? Thành phần hồ sơ tự công bố phụ gia thực phẩm nhập khẩu gồm những gì?