Hotline: 0933.643.111 0975.884.655

Thông tư

 
Thông tư 24/2019/TT-BYT
Thông tư 24/2019/TT-BYT về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm Thông tư này quy định về danh mục phụ gia thực phẩm; sử dụng, quản lý phụ gia thực phẩm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhiên có liên quan
Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.
Ngày 14/9/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.
Thông tư 14/2013/TT-BYT - Thông tư hướng dẫn khám sức khỏe
Thông tư 14/2013/TT-BYT - Thông tư hướng dẫn khám sức khỏe được ban hành ngày 06 tháng 05 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Thay thế cho Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế hướng dẫn KSK và Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2004 của: Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Thông tư 30/2012/TT-BYT - Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố
Thông tư 30/2012/TT-BYT - Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố ban hành ngày 5 tháng 12 năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2013.
Thông tư  19/2012/TT-BYT - Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Thông tư 19/2012/TT-BYT - Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ban hành ngày 9 tháng 11 năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2012.
Thông tư 16/2012/TT-BYT - Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
Thông tư 16/2012/TT-BYT - Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2012.
Thông tư 48/2015/TT-BYT - Quy định hoạt động kiểm tra ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Thông tư 48/2015/TT-BYT - Quy định hoạt động kiểm tra ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế ban hành ngày 1 tháng 12 năm 2015, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016
Thông tư 49/2015/TT-BYT - Quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá
Thông tư 49/2015/TT-BYT - Quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2015, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2016.
Thông tư 52/2015/TT-BYT -  Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Thông tư 52/2015/TT-BYT - Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2015, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2016.
 1  2  3   Tiếp  Cuối