Hotline: 0933.643.111 0975.884.655

Công bố chất lượng các sản phẩm sữa tắm, dầu gội cho thú cưng ở đâu?

17/03/2020
Công bố chất lượng các sản phẩm sữa tắm, dầu gội cho thú cưng ở đâu?
Dù bạn nhập khẩu hay sản xuất các sản phẩm như: dầu gội khô, dầu gội ướt, sữa tắm, dầu xả, thuốc nhuộm lông, kem trị ngứa, dung dịch làm trắng răng, ngừa hôi miệng… dành cho thú cưng (pet) thì trước khi đưa ra thì trường bạn đều phải công bố chất lượng sản phẩm. Hãy đọc bài viết sau để tìm hiểu thr tục công bố các sản phẩm dành cho thú cưng.

Các sản phẩm dành cho thú cưng rất đa dạng từ thuốc thú y, thức ăn, đồ chơi dành cho thú, các sản phẩm dầu gội, mỹ phẩm dành cho thú cưng… Trong bài viết này Tâm Đức xin chia sẻ về việc công bố các sản phẩm dầu gội -mỹ phẩm dành cho thú cưng như: sữa tắm, dầu xả, dầu gội khô, thuốc nhuộm lông, kem trị ngứa, dung dịch làm trắng răng, ngừa hôi miệng… . Hãy cùng Tâm Đức tìm hiểu nhé.

Sản phẩm cho thú cưng (chó, mèo) nêu trên được công bố theo quy định nào?

Theo điều 23, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định "Người sản xuất, nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các phương tiện gồm: bao bì hàng hóa, nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa". Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở là do Doanh Nghiệp tự lựa chọn và quyết định. Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và lưu trữ tại cơ sở".

Theo Điều 5  theo Luật chất lượng sản phẩm. Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Căn cứ vào khả năng gây mất an toàn, sản phẩm, hàng hóa được quản lý như sau:

a) Sản phẩm, hàng hóa nhóm 1 được quản lý chất lượng trên cơ sở tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng; 

b) Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được quản lý chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng.

Các sản phẩm trên dành cho thú cưng không thuộc: Danh mục Hàng hóa nhóm 2, cac sản phẩm thức ăn chăn nuôi hay sản phẩm thuốc thú y.

Do đó, Doanh nghiệp chỉ cần ban hành quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn cơ sở), đồng thời, đảm bảo sản xuất sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố mà không cần đến cơ quan nhà nước để đăng ký chất lượng.

Các sản phẩm dành cho thú cưng dù là nhập khẩu hay sản xuất trong nước đều công bố theo tiêu chuẩn áp dụng này.

cong-bo-tieu-chuan-co-so

Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về Tiêu chuẩn cơ sở

1. Tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu TCCS) là tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường do người đứng đầu Cơ sở xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở.

 - Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

2. Cơ sở pháp lý xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở:

+ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006;

+ Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

+ Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 do Chủ tịch quốc hội công bố ngày 21 tháng 11 năm 2007;

+ Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

+ Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

3. Nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn cơ sở

Dựa vào điều 6 của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 thì nguyên tắc cơ bản của hoạt động lĩnh vực tiêu chuẩn được quy định như sau:

3.1 Tiêu chuẩn cơ sở phải:

- Bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế.

-  Đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh quốc gia, vệ sinh, sức khoẻ con người, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

3.2  Ngoài ra, các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn này cần phải đảm bảo:

Tính công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử, không gây trở ngại không cần thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và việc xây dựng tiêu chuẩn phải đảm bảo sự tham gia và đồng thuận của các bên có liên quan.

3.3 Tiêu chuẩn cơ sở cần phải được xây dựng theo:

-  Dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn, nhu cầu hiện tại và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội;

-  Sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn trừ trường hợp các tiêu chuẩn đó không phù hợp với đặc điểm về địa lý, khí hậu, kỹ thuật, công nghệ của Việt Nam hoặc ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia; -  Ưu tiên quy định các yêu cầu về tính năng sử dụng sản phẩm, hàng hóa; hạn chế quy định các yêu cầu mang tính mô tả hoặc thiết kế chi tiết;

-  Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam.

4. Các tài liệu, thông tin cần thiết cho việc đăng ký công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm | Tiêu chuẩn cơ sở | Tiêu chuẩn áp dụng như sau:

- Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo mẫu do công ty Tâm Đức ban hành kèm theo văn bản này);

- Quyết định của chủ cơ sở sản xuất về việc ban hành công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (có đóng dấu),

- Bảng tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (gồm các nội dung về phạm vi áp dụng, thành phần sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật sản phẩm, yêu cầu về quy cách, nguyên liệu, ngoại quan, lý hóa…, thời hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng…)

- Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam (bản sao).

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh an toàn sức khỏe của sản phẩm công bố phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (nếu có).

Quy trình thực hiện Công bố Tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm sữa tắm, dầu gội cho thú cưng tại Tâm Đức như sau:

1. Tư vấn MIỄN PHÍ cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động công bố chát lượngcác sản phẩm sữa tắm, dầu gội cho thú cưng như:

- Tư vấn các quy định của pháp luật về công bố tiêu chuẩn chất lượng;

- Tư vấn thủ tục công bố;

- Tư vấn chuẩn bị tài liệu, hồ sơ;

- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

 quy-trinh-cong-bo-tieu-chuan-co-so-tam-duc

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

- Kiểm tra, xác định sản phẩm có thuộc đối tượng đăng ký công bố Tiêu chuẩn cơ sở | Tiêu chuẩn áp dụng hay không?

- Nghiên cứu tài liệu áp dụng để xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm như:

+ Các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật.

+ Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng.

- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

3. Đại diện hoàn tất các thủ tục Công bố chất lượng các sản phẩm sữa tắm, dầu gội cho thú cưng

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, công ty chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ cho khách hàng;

- Tiến hành xây dựng các chỉ tiêu kiểm nghiệm & gửi sản phẩm đi kiểm nghiệm cho khách hàng;

- Sau khi có kết quả kiểm nghiệm sản phẩm, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở gửi lại cho khách hàng;

4. Thời gian Công bố chất lượng các sản phẩm sữa tắm, dầu gội cho thú cưng

10 – 15 ngày làm việc bao gồm thời gian kiểm nghiệm mẫu sản phẩm.

Thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản:

- Giấy phép kinh doanh công ty (zalo, facebook, email…)

- Mẫu sản phẩm (Tâm Đức hỗ trợ lấy mẫu tại Doanh nghiệp)

Nếu đọc đến đây mà quý khách vẫn còn thắc mắc về thủ tục công bố chất lượng sản phẩm sữa tắm, dầu gội dành cho thú cưng thì quý khách hàng chỉ cần cầm điện thoại lên GỌI NGAY cho số điện thoại 0933.643.111 hoặc 0983.643.111 (Ms.Bích Phượng) để được tư vấn miễn phí.

Chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG   TÂM ĐỨC

Địa chỉ: 30 đường số 12, KP5, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Hotline: 0933.643.111

Điện thoại: 028.665 65 067

Phản ánh dịch vụ: 0975.884.655

Email: [email protected]

Website:   tamdc.vn | attptamduc.com | congbohopquysanpham.net

Công ty Tâm Đức